Edukira joan
Mostrar/ocultar menú principal de navegación [eu]

Hondarribia

Habiaratutako portletak
Web edukia bistaratu
Habiaratutako portletak
Web edukia bistaratu

Hondarribiko Berdintasun Plana

Hondarribiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana udalerrian genero-berdintasunaren arloko politikak sistematizatu eta koordinatzeko funtsezko tresna da. Ildo horretan, helburu nagusia udalerrian garatuko diren ekintza-ildoak ezartzea eta definitzea da, genero-ikuspegia ikuspegi zabal eta kolaboratibo batetik abian jartzeko.

Hondarribiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 1. Plana Hondarribiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren Diagnostikoan oinarrituta garatu da. Diagnostiko hori 2019ko martxoa eta ekaina bitartean egin zuen Emakundek, Udaleko Gizarte Zerbitzuen, Berdintasunaren eta Lankidetzaren arloarekin lankidetzan. Diagnostikoak genero-ikuspegitik ebaluatzen ditu Udalak udalerriaren erradiografia orokorra eskaintzeko garatzen dituen zerbitzuak eta programak, ikuspegi bikoitzarekin. Batetik, barnekoa, udal-zerbitzuak eta -programak ebaluatzeko. Eta, bestetik, kanpoko bat, tokiko berdintasun-testuingurua ezagutzeko hainbat gai-arlotan.

Horrela, Udalerriko Berdintasun Plana garatzeko, erreferentziatzat hartu dira bai aurretiazko diagnostikoa, bai Euskadiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana. Planak lau jarduera-ardatz nagusi zehazten ditu: udal-erakundeen funtzionamendua hobetzea gobernu ona bermatzeko, emakumeen ahalduntzea sustatzea, gizarte- eta ekonomia-eredua eraldatzea eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitza.

Berdintasun Planaren dokumentuak

Habiaratutako portletak
Web edukia bistaratu

Esku-hartze eremuak

Gobernu ona

Legeria eta politika publikoak ez badira gobernu-gidalerroak, aurrekontu-esleipenak, erakunde-akordioak, kudeaketa gardeneko prozedurak eta hartutako konpromisoak betetzen direla bermatzen duten zaintza-sistemak, ezin da aurrera egin emakumeen eta gizonen berdintasunerantz.

Ildo horretan, Gobernu Onaren jarduera-ardatza erakundeen barne-esparrua da. Kasu honetan, Hondarribiko Udalak; emakumeen eta gizonen berdintasunerako printzipioaren integrazioa legitimatu, aitortu eta bultzatzen dela bermatzeko. Bost talde handitan kokatutako helburu estrategiko batzuk zehaztu dira, gobernuaren jarraibideak, aurrekontu-esleipenak, erakundeen arteko akordioak eta berdintasunaren arloko kudeaketa-prozedurak zehazteko.

Gobernu Onerako helburu estrategikoak

 • Konpromiso politikoa
  • Berdintasunaren arloko udal-araudi espezifiko bat onartzea eta garatzea.
  • Berdintasunerako aurrekontuak handitzea.
  • Berdintasunerako plangintza eta haren ebaluazioa hobetzea..
  • Berdintasunerako organoak eta administrazio-unitateak sortzea eta indartzea.
 • Berdintasunerako prestakuntza
  • Udaleko langile guztiak prestatzea, politikariak barne.
 • Genero-ikuspegia lan-prozeduretan
  • Estatistiketan genero-ikuspegia txertatzea.
  • Hautaketa-prozesuetan berdintasunari buruzko edukia sartzea.
  • Komunikazioan berdintasuna txertatzea.
  • Komunikazioan berdintasuna txertatzea.
  • Berdintasun-printzipioa araudian txertatzea.
  • Aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzea.
  • Sektorekako eta zeharkako planetan genero-ikuspegia txertatzea..
  • Kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan berdintasunerako klausulak sartzea.
 • Koordinazioa eta lankidetza
  • Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetza indartzea.
 • Parte-hartzea eta eragina
  • Zuzendaritza-organoetan edo/eta pertsona anitzeko organoetan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatzea.
  • Partaidetza- eta kontsulta-guneetan genero-ikuspegia txertatzea.

Emakumeen ahalduntzea

Emakumeen ahalduntzeari buruz hitz egitean, emakumeek, gaur egun generoaren egiturazko oztopoen ondorioz desabantaila-egoeran daudenez, beren gaitasunak, estrategiak eta protagonismoa bereganatzeko edo indartzeko prozesuari buruz ari gara, maila indibidualean zein kolektiboan, bizitza autonomo bat lortzeko, non, berdintasunari dagokionez, baliabideak eskuratzen, errekonozitzen eta bizitza pertsonal osoan erabakiak hartzen parte hartu ahal izango duten.

Gainera, ahalduntze-prozesu horrek egungo sistemari, genero-rol edo -estereotipoei eta emakumeak espazio publiko, sozial eta politikoetan duen parte-hartzearen defizit historikoari buruzko ikuspegi kritikoa eskatzen du.

Ildo horretan, emakumeak ahalduntzeko jarduera-ardatzak hainbat helburu estrategiko azpimarratzen ditu, eremu pertsonalean eta kolektiboan emakumeen ahalduntzea bultzatzeko eta bultzatzeko, bai eta eremu sozial eta politikoan ere, emakumeen ikusgarritasuna errazteko eta gure gizarteko hain garrantzitsuak diren arlo horietan erabakiak hartzen laguntzeko.

Emakumeak ahalduntzeko helburu estrategikoak

 • Emakumeen ahalduntze pertsonal eta kolektiborako laguntza
  • Emakumeen eta feminismoaren papera aitortzea.
  • Emakumeen genero-kontzientziaren, autoestimuaren eta autonomiaren garapena sustatzea.
  • Emakumeen autozaintza eta osasuna sustatzea adin guztietan.
  • Desberdintasun handienak dituzten baliabideak hobetzea.
 • Emakumeen ahalduntze sozial eta politikoa bultzatzea
  • Mugimendu sozial eta zibiletatik berdintasuna sustatzea.
  • Emakumeen partaidetza soziala sustatzea esparru eta eremu guztietan.
  • Erabaki- eta zuzendaritza-eremuetan emakumeen presentzia handitzea.

Ekonomiak eta gizarte-antolamendua eraldatzea

Gaur egun lana sexuaren arabera banatzen denez eta baliabide ekonomikoak eta sozialak eskuratzen direnez, beharrezkoa da zenbait alderdi ikusaraztea, hala nola EAEko emakumeen enpleguaren prekarietate handiagoa, pobreziaren feminizazioa eta emakumeek egiten dituzten zainketa-lanen baldintzak ikusaraztea eta hobetzea. Horrela, guztion artean eredu ekonomiko bidezkoagoa eta iraunkorragoa sustatzen lagunduko dugu, inor atzean utziko ez duena.

Ildo horretan, Hondarribiko Berdintasun Planak hainbat helburu estrategiko garatzen ditu egungo eredu sozioekonomikoa aldatzea ahalbidetzeko, berdintasuna giza garapen eta garapen ekonomiko iraunkorra ahalbidetuko duen aldaketa hori aktibatzeko beharrezko balio gisa onartzen lagunduz.

Ekonomiak eta gizarte-antolamendurako helburu estrategikoak

 • Berdintasuna eraldaketa sozial eta ekonomikorako beharrezko balio gisa onartzea
  • Berdintasuna aitortzen laguntzea.
  • Herritartasun-eskubideak hezkuntzaren bidez gauza daitezen bultzatzea.
  • Antolaketa- eta enpresa-kultura lerrokatzea.
 • Emakumeen autonomia ekonomikoa
  • Enplegu gehiago eta hobeak sortzea.
 • Zainketen ekonomia feminista
  • Ordaindu gabeko zainketa-lanak ikusaraztea eta balioa ematea.
  • Zainketen antolaketa sozial berria babestea.

Indarkeriarik gabeko bizitzak

Genero-indarkeria emakumeei eragiten dien indarkeria da, emakume izate hutsagatik. Emakumeen osotasunaren, duintasunaren eta askatasunaren aurkako atentatua da, edozein esparrutan gertatzen dela ere. Beraz, emakumeen aurkako edozein indarkeria giza eskubideen urraketa da.

Horrela, VII. EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana. Genero-indarkeriaren arloko helburu estrategikoen helburua politika eraginkorragoak eta eraginkorragoak ezartzea da, bizirik dauden biktimak (emakumeak, seme-alabak) erdigunean jartzeko eta genero-indarkeriaren arloan sentsibilizazioa eta prebentzioa sustatzeko.

Indarkeriarik gabeko bizitzak bermatzeko helburu estrategikoak

 • Sentsibilizazioa eta prebentzioa
  • Indarkeria estrukturala eta kulturala murriztea.
  • Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko informazioa, ikerketa eta prestakuntza hobetzea.
  • Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa bultzatzea.
  • Erreparaziorako eskubidea bermatzea.
 • Kaltea antzematea, artatzea eta konpontzea
  • Emakumeen aurkako indarkeriaren detekzio goiztiarra areagotzea.
  • Arreta integrala bermatzea, ahalduntzearen ikuspegitik.
 • Erakundeen arteko koordinazioa
  • Erakundeen arteko esku-hartze koordinatua sustatzea.

Hondarribiko Berdintasunerako Planaren betearaztea, jarraipena eta ebaluatzea

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko helburu estrategiko batzuk zehaztu diren bezala, Hondarribiko Berdintasun Plana gauzatzeko, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko taldeak eta ekintza-plana zehaztu dira.

Ildo horretan, planaren ezarpena eta gauzatzea berdintasun arloko zinegotzi arduradunaren esku egongo da, udaleko teknikariekin lankidetzan, eta hainbat fasetan garatuko da lau urtez, 2020tik 2023ra.

Halaber, talde horrek sail arteko talde baten laguntza izango du planaren ezarpenaren jarraipen hurbila egiteko, bai eta planean proposatutako ekintzak behar bezala gauzatzea ahalbidetuko duten udaleko beste arlo batzuekin batera jarduketak proposatzeko ere. Gainera, jarraipen-lan hori egin ahal izateko, informazio-bilketa sistematiko bat egingo da, eta hainbat adierazlerekin alderatuko da, kuantitatiboak zein lankidetzakoak, ezarritako neurrien eraginkortasuna eta efizientzia egiaztatzeko.

Azkenik, adierazle horien gainean egindako jarraipenaren emaitzek beharrezko informazioa emango dute Hondarribiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 1. Plana hobetu eta optimizatzeko, plan horren indarraldia luzatuz edo planaren bigarren edizio bat sortuz, jarraipen- eta ebaluazio-fasean hautemandako arazo edo eraginkortasun ezei irtenbide hobeak eskaintzeko.

Habiaratutako portletak
Web edukia bistaratu
Habiaratutako portletak
Web edukia bistaratu