Kontsulta Publikoan

Erregelamenduen eta ordenantzen proposamenak landu aurreko kontsulta publikoa

Urriaren 1eko 39/2015 Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen Legearen 133. artikuluak behartzen du araudi proiektu bat prestatu aurretik kontsulta publikoa egitera. Kontsulta honen helburua da herritarrek eta kontu hauetan zeresana izan dezaketen erakundeek zer iritzi duten jakitea.

Atal honetan aurkituko duzu arau eta ordenantza proposamenei buruzko dokumentazioa, herritarrek eta erakundeek ekarpenak egiteko behar besteko informazioa izan dezaten. Ekarpenak egiteko 15 egun naturaleko epea izango da eta webgune honen bidez egingo dira.

 

Kontsulta publikora eramandako erregelamendu eta ordenantza proposamenak

Diru-laguntzak ematea arautzen duen udal ordenantza

Ekarpenak egiteko epea:  2018/12/10-2018/12/24.

  • Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak: Udalak 2004ko apirialren 29an onartu zuen Diru-laguntzak ematea arautzen duen udal ordenantza, 38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorrak xedatutako osatzeko asmoarekin. Hainbat urte igaro ondoren, Ordenantza aldatzeko beharra ikusi da, araudi berriei egokitzeko: besteak beste, 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Diru-Laguntzen 38/2003 Legearen Araudia onartzen duena; eta 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazioa Prozedura Erkidearena. Bidenabar, araupen argiago batekin Udalak hobeto jaso nahi du diru-laguntzak ematearen prozesua, honakoak zehaztuz, besteak beste: diru-laguntza lehiakor eta izendunen eskatze-prozesua, diru-laguntza horiek eskuratzen dituztenen betebeharrak, jasotako diruaren justifikazioa...
  • Arau hau onestearen beharra eta egokitasuna: Lege berriei egokitu beharra.
  • Arauaren helburuak: Diru-laguntzak ematearen prozesua zehaztea eta erraztea, bai eskatzaileei begira eta baita laguntzak kudeatzen dituzten saileei begira ere.
  • Bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak: Ordenantza berriaz gain, Udala beste zenbait baliabide ari da prestatzen, diru-laguntzen izapidetzea erraztu asmoz: eskaerak aurkezteko erregistro elektronikoaren erabilera sustatzea, interoperabilitatea indartzea, herritarrei agiri gutxiago eskatzeko, justifikazioa aurkeztea errazteko inprimakien diseinua...
 

Dokumentuak deskargatu

 

Bizikidetza Ordenantza

Ekarpenak egiteko epea:  2018/05/21 arte.

  • Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak: Hiritarren bizikidetasuna kaltetzen duten jokaera eta portaera arduragabeak, hala nola, pintadak, grafitiak, etxeko animalien gorotzak, lurrean botatako zaborrak, motoen zarata gogorrak, kutsadura akustikoaren maila gainditzen duten jarduerak, ekintza bandalikoek hondatutako hiri altzari eta haur jolas hondatuak, zabor edukiontzien erabilera okerra, kalean egindako pixak eta abar.
  • Arau hau onestearen beharra eta egokitasuna: Azken urteotan izan diren arazo, portaera arduragabe eta kexak ikusita, Udalak argi ikusi du ordenantza hau egiteko beharra.
  • Arauaren helburuak: Hiritarren bizikidetasuna hobetzea eta jokaera eta portaera arduragabeak zuzentzea; Hondarribia sozialki hiri elkartuagoa, garbiagoa, zibikoagoa eta atseginagoa egitea da, pertsonen eskubideak errespetatzen dituen hiria, ondarea eta eremu publikoak babesten dituen hiria.
  • Bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak: Ordenantza bizikidetza sustatzeko tresna oso baliagarria da, baina Udalean jakitun gara gizalegearen aurkako jokaerak zehatuta ez dugula nahi dugun emaitza lortuko, eta beharrezkoak izango direla hezkuntzaren alorreko ekintzak eta familia barruan transmititzea jokaera ez zibikoak ekiditeko.

 

 

Dokumentuak deskargatu